Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Στους 1.068.293 οι «εγγεγραμμένοι άνεργοι» το Μάρτη


Σταθερά πάνω από 1 εκατομμύριο παραμένουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη χώρα μας και το Μάρτη του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, που καταγράφουν την εγγεγραμμένη και όχι την πραγματική ανεργία, η οποία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη. Οι επιδοτούμενοι άνεργοι από τον ΟΑΕΔ μειώθηκαν το Μάρτη του 2017 κατά 36.679 και είναι πλέον 141.426. Δηλαδή το πενιχρό επίδομα ανεργίας λαμβάνουν περίπου μόλις 1 στους 7 εγγεγραμμένους ανέργους.
Αθροιστικά οι άνεργοι στη χώρα μας το Μάρτη του 2017 ανέρχονται σε 1.068.293 από τους οποίους οι 918.181 είναι στην κατηγορία των «αναζητούντων εργασία» και οι 150.112 ανήκουν στην κατηγορία των «μη αναζητούντων εργασία».
Από τους 918.181 «αναζητούντες εργασία» οι 506.447 (ποσοστό 55,16%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και οι 411.734 (ποσοστό 44,84%) είναι εγγεγραμμένοι για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 350.771 (ποσοστό 38,20%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 567.410 (ποσοστό 61,80%), συνεχίζοντας να κρατούν τα θλιβερά πρωτεία της ανεργίας.
Εξάλλου από τους 150.112 ανέργους «μη αναζητούντες εργασία» οι 33.310 (ποσοστό 22,19%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 116.802 (ποσοστό 77,81%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 58.793 (ποσοστό 39,17%) και οι γυναίκες σε 91.319 (ποσοστό 60,83%).
Οι «εγγεγραμμένοι άνεργοι» το Φλεβάρη του 2017 ήταν 1.095.866. Μειώθηκαν κατά 17.929 οι «αναζητούντες εργασία», αλλά και κατά 9.644 οι «μη αναζητούντες εργασία».902

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου