Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Μείωση δαπανών για νοσοκομεία και επιδόματα

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο του 2017, ανήλθαν στα 12.781 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.041 δισ. ευρώ έναντι του στόχου για 13.823 δισ. ευρώ. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 12.416 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 756 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 75 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 147 εκατ. ευρώ, οι επιδοτήσεις γεωργίας κατά 171 εκατ. ευρώ (κυρίως για την κάλυψη ελλείμματος του ΕΛΕΓΕΠ), οι αποδοχές και συντάξεις κατά 99 εκατ. ευρώ και οι αποδόσεις στην ΕΕ κατά 315 εκατ. ευρώ.
Ειδικά για το Μάρτη, oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.872 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 10 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.681 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 79 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.902

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου