Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

Μειωμένες συντάξεις και αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές για αυτοαπασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες

Με μειωμένες συντάξεις για τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους, αλλά και με αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές μπαίνει το 2017, για μεσαίους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς από την 1η Γενάρη θα υποστούν σημαντικές επιβαρύνσεις.
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη την Πέμπτη, από τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών, οι ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτών, θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές ανάλογα με το άθροισμα των εισοδημάτων τους από μισθωτή απασχόληση και άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Βάση υπολογισμού των εισφορών ορίζεται το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Ωστόσο ξεκαθαρίζεται ότι ο υπολογισμός θα γίνεται με βάση το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος. Συνεπώς, για το 2017, θα χρησιμοποιηθεί το εισόδημα του 2015. Εάν υπάρξει διαφορά μεταξύ του πραγματικού εισοδήματος και του εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους όταν εκκαθαριστούν οι φορολογικές δηλώσεις του 2016, θα αναζητείται και θα συμψηφίζεται ισομερώς, σε μηνιαία βάση έως το τέλος του κάθε έτους.
Κατώτερο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζονται τα 586 ευρώ, που αντιστοιχούν στο ύψος του κατώτατου μισθού για εργαζομένους άνω των 25 ετών. Η εισφορά 20% για κύρια ασφάλιση και 6,95% για Υγεία θα υπολογίζεται δηλαδή, επί αυτού του ποσού, σε περίπτωση που το φορολογητέο εισόδημα είναι χαμηλότερο από τα 7.032 ευρώ. Το ίδιο όριο στο ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά, ισχύει και στις περιπτώσεις ζημιών, ή μηδενικών χρεών, ή υποχρεωτικής ασφάλισης λόγω ιδιότητας χωρίς όμως άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Τα 586 ευρώ θα είναι η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών και για τους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και για τους γιατρούς που απασχολούνται χωρίς αμοιβή. Αν ο ασφαλισμένος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί των 586 ευρώ έως ότου καταστεί εφικτός ο υπολογισμός του πραγματικού εισοδήματος. Στα 410,2 ευρώ ορίζεται το κατώτερο όριο εισοδήματος επί του οποίου καταβάλλεται εισφορά για τα 5 πρώτα χρόνια ασφάλισης, στις περιπτώσεις νέων επιστημόνων. 
Τέλος, ορίζεται ότι ειδικά στις περιπτώσεις πολλαπλής απασχόλησης, η μισθωτή εργασία προηγείται της αυτοαπασχόλησης για τη συμπλήρωση του ανώτατου πλαφόν εισοδήματος (μηνιαία 5.860 ευρώ). Σε περίπτωση εισοδημάτων από δύο ελεύθερες δραστηριότητες (π.χ. ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ), προηγείται αυτό που αποφέρει το μεγαλύτερο εισόδημα.
Η απόφαση αφορά αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι ασφαλίζονται σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, υγειονομικούς που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση και δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ, ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως και 5 δωματίων σε ολόκληρη την επικράτεια, καθώς και ιδιοκτήτες καταλυμάτων με 6-10 δωμάτια που είναι παράλληλα και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών.

Συντάξεις ψίχουλα για τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους

Μειωμένες κατά πολύ θα είναι οι συντάξεις των μικρών αυτοαπασχολουμένων όπως προκύπτει και από τις εγκυκλίους του υπουργείου Εργασίας, που θέτουν σε εφαρμογή το νόμο - λαιμητόμο.
Όπως προβλέπει και ο νόμος, οι νέες συντάξεις θα απαρτίζονται από δύο μέρη: Την ανταποδοτική σύνταξη, που προέρχεται από τις εισφορές, και τη λεγόμενη «εθνική σύνταξη», η οποία κυμαίνεται από 345 ευρώ (στη 15ετία) έως 384 ευρώ (στην 20ετία).
Για την ανταποδοτική σύνταξη λαμβάνονται υπόψη ο μέσος όρος των συντάξιμων αποδοχών όλου του εργάσιμου βίου και το ποσοστό αναπλήρωσης που προκύπτει από τα έτη ασφάλισης. Είναι προφανές ότι ο μέσος όρος των συντάξιμων αποδοχών θα είναι μικρότερος, αφού αυτές υπολογίζονται στη διάρκεια όλου του εργάσιμου βίου και όχι π.χ. στην τελευταία διετία ή πενταετία που κατά τεκμήριο οι μισθοί είναι μεγαλύτεροι (πολυετίες, επιδόματα), σε σχέση με τα πρώτα χρόνια εργασίας.
Στην περίπτωση του ΟΑΕΕ (με βάση τα συγκεκριμένα παραδείγματα της εγκυκλίου, ύψος εισφορών και έτη ασφάλισης), με το παλιό σύστημα, για τα 35 έτη ασφάλισης η σύνταξη που αποδιδόταν ήταν τουλάχιστον 1.500 ευρώ. Στο νέο σύστημα η ανταποδοτική σύνταξη ανέρχεται στα 418 ευρώ (!) και μαζί με την «εθνική» των 384 ευρώ, σύνολο 802 ευρώ! Η απώλεια ξεπερνά το 45%.
Στην περίπτωση του ΕΤΑΑ (κλάδος ΤΣΜΕΔΕ, παλαιός ασφαλισμένος, ελεύθερος επαγγελματίας), με ασφάλιση 41 χρόνια 5 μήνες και 15 μέρες, η νέα σύνταξη με βάση το συγκεκριμένο ύψος εισφορών του παραδείγματος της εγκυκλίου, θα είναι 695 ευρώ (310,65 ευρώ ανταποδοτική και 384 ευρώ «εθνική»). Στο παλιό σύστημα, με 41 χρόνια ασφάλισης και τις ίδιες εισφορές, το ύψος της σύνταξης έφτανε τα 1.018 ευρώ. Και εδώ οι απώλειες για τους νέους συνταξιούχους ξεπερνούν το 30%!

Στα 410,2 ευρώ το κατώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα αγροτών

Στο 70% του κατώτατου μισθού, δηλαδή 410,2 ευρώ το μήνα, ορίζεται για τους αγρότες το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα, σύμφωνα με τη δεύτερη Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος. Σωρευτικά, από το β' εξάμηνο του 2015 έως και το 2022, οι περίπου 640.000 αγρότες καλούνται να καταβάλουν εισφορές αυξημένες έως και κατά 36%.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όπως και στην περίπτωση των αυτοαπασχολουμένων και των ελεύθερων επαγγελματιών, βάση υπολογισμού της εισφοράς είναι το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του οικείου φορολογικού έτους, διαιρουμένου δια του δώδεκα. Σε περίπτωση που το εισόδημα που προκύπτει είναι μικρότερο των 410,2 ευρώ το μήνα, τότε οι εισφορές υπολογίζονται επί των 410,2. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση. Ως ανώτατο ασφαλιστέο εισόδημα, ορίζεται το 10πλάσιο του κατώτατου μισθού, ήτοι 5.860 ευρώ το μήνα.902

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου