Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

Μηδενισμός του κοντέρ της ανεργίας; Ούτε να το σκέφτεστε!

Μετά το «ποινολόγιο» ανέργων, που υποχρεώνει τους άνεργους είτε να αποδέχονται μια προτεινόμενη θέση εργασίας (υπό όποιες συνθήκες) είτε να προσκομίζουν αποδεικτικά αναζήτησης εργασίας όποτε τους ζητηθεί αν θέλουν να διατηρήσουν τα δικαιώματα του επιδόματος ανεργίας, της κάρτας ανεργίας και την παραμονή τους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, έρχεται νέος νόμος με στόχο τον αποκλεισμό μεγαλύτερου αριθμού ανέργων από τα στοιχειώδη δικαιώματα τους. Συγκεκριμένα όσοι άνεργοι μπαίνουν σε προγράμματα κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΕΚ) θα διαγράφονται από το μητρώο του ΟΑΕΔ και όταν επανεγγραφούν θα ξεκινούν πρακτικά από το μηδέν, δηλαδή θα θεωρούνται άνεργοι για πρώτη φορά.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δε θα διαθέτουν πια την ιδιότητα του μακροχρόνια άνεργου που εξασφαλίζει ευνοϊκότερους όρους στις προκυρήξεις θέσεων απασχόλησης (κυρίως στην κοινωφελή εργασία) αλλά και τον αποκλεισμό τους από κοινωνικές παροχές (π.χ. επίδομα) και φοροαπαλλαγές (π.χ. μη καταβολή ΕΝΦΙΑ) που θα δικαιούνταν κανονικά ως άνεργοι.

Η μόνη περίπτωση να μην διαγραφούν από τα μητρώα είναι να πληρούν και τις τρεις από τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον 4 μήνες, β) να δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος πριν από την έναρξη του στον ΟΑΕΔ και γ) να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 2 ημερολογιακά έτη από την προηγούμενη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Δηλαδή η κυβέρνηση την ίδια στιγμή που σπρώχνει στην επανακατάρτιση και την επανεκπαίδευση πλήθος ανέργων ταυτόχρονα ναρκοθετεί την προοπτική τους για πρόσληψη στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ακυρώνοντας την μοριοδότηση τους. Παράλληλα, και ενώ οι περισσότεροι σπουδαστές είναι άνεργοι και γι’αυτό σύρθηκαν στην επανεκπαίδευση μέσω ΙΕΚ/ΚΕΚ, αποκλείονται από το επίδομα ανεργίας και τις κοινωνικές παροχές που εξασφαλίζουν την επιβίωση τους καθεαυτή ως άνεργοι επανακαταρτιζόμενοι.

Αντίστοιχο θέμα είχε προκύψει το 2014 όταν οι άνεργοι που δεν αποδέχονταν να τοποθετηθούν σε πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας μετά από αίτηση τους, θα τιμωρούνταν με διαγραφή από τα μητρώα του ΟΑΕΔ. Ωστόσο μετά από τις κινητοποιήσεις που ακολούθησαν, ο ΟΑΕΔ πήρε πίσω την διαγραφή με μία διφορούμενη οδηγία.

Η κυβέρνηση προσπαθεί με τους παραπάνω τρόπους να μειώσει πλασματικά τα ποσοστά ανεργίας ώστε να είναι «εντάξει» απέναντι σε ΕΕ-δανειστές.

Απέναντι σε αυτό το καθεστώς που πάει να εδραιωθεί, με ολιγόμηνα προγράμματα αποσχόλησης με πενιχρούς μισθούς, έπειτα στην ανεργία και πάλι επανακατάρτιση για απασχόληση εκ νέου σε άλλο πρόγραμμα, και ταυτόχρονα τον αποκλεισμό των ανέργων από τα δικαιωμάτα τους απαντάμε με συντονισμό και οργάνωση από τα κάτω ώστε να παλέψουμε συλλογικά για εργασία με δικαιώματα και αξιοπρεπείς συνθήκες για όλους!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου