Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

Συνέδριο ΓΣΕΕ: Αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη νέας διοίκησης στη ΓΣΕΕ


Συνολικά, ψήφισαν 370 αντιπρόσωποι, με 368 έγκυρα ψηφοδέλτια.
  • ΠΑΣΚΕ: 119 ψήφους και 15 έδρες (146 και 16). Ποσοστό 32,33% από 34,52%.
  • ΔΑΣ: 83 ψήφους και 10 έδρες, (94  και 10). Ποσοστό 22,55% από 22,22%.
  • ΔΑΚΕ: 67 ψήφους και 8 έδρες (103 και 11). Ποσοστό 18,2% από 24,35%.
  • ΜΕΤΑ(πρώην «Αυτόνομη Παρέμβαση»): 53 ψήφους και 7 έδρες (44 και 5). Ποσοστό 14,4% από 10,4%.
  • Νέα ΔΑΚΕ: 31 ψήφους και 4 έδρες. Ποσοστό 8,42%.
  • ΕΜΕΙΣ: 9 ψήφους και 1 έδρα (32 και 3). Ποσοστό 2,44% από 7,57%.
  • Ταξική Εργατική Κίνηση: 6 ψήφους και καμιά έδρα (2 και καμιά). Ποσοστό 1,63% από 0,47%.

1 σχόλιο: