Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Αποτελέσματα εκλογών στο ΕΚΑ

Σε σύνολο 285 σωματείων (από 268 στο προηγούμενο συνέδριο) και 1.343 αντιπροσώπων (από 1.257), ψήφισαν 1.203 (από 1.161).
ΔΑΣ: Έλαβε 322 ψήφους, από 315 τον Μαϊο του 2016(+7 ψήφους), ποσοστό 26,92% και 9 έδρες για το ΔΣ του ΕΚΑ.
ΕΑΚ: Έλαβε 273 ψήφους, ποσοστό 22,83% και 7 έδρες.
ΠΑΣΚΕ: Έλαβε 204 ψήφους, ποσοστό 17,06% και 6 έδρες.
Νέα Πορεία (Διάσπαση ΔΑΚΕ): Έλαβε 128 ψήφους, ποσοστό 10,70% και 3 έδρες.
ΔΑΚΕ: Έλαβε 119 ψήφους, ποσοστό 9,95% και 3 έδρες.
ΕΜΕΙΣ (Διάσπαση ΠΑΣΚΕ): Έλαβε 59 ψήφους, ποσοστό 4,93% και 2 έδρες.
ΑΤΕ: Έλαβε 51 ψήφους, ποσοστό 4,26% και 1 έδρα.
ΡΕΣΑΛΤΟ: Έλαβε 27 ψήφους, ποσοστό 2,26%, 0 έδρες.
ΑΡΠΕ: Έλαβε 9 ψήφους, ποσοστό 0,75%, 0 έδρες.
ΕΚΕ: Έλαβε 4 ψήφους, ποσοστό 0,33%, 0 έδρες.

Για αντιπροσώπους στη ΓΣΕΕ τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Η ΔΑΣ: Έλαβε 51 ψήφους, εκλέγοντας 4 αντιπροσώπους.
ΕΑΚ: Έλαβε 41 ψήφους, εκλέγοντας 3 αντιπροσώπους.
ΔΑΚΕ: Έλαβε 41 ψήφους, εκλέγοντας 4 αντιπροσώπους.
ΠΑΣΚΕ: Έλαβε 35 ψήφους, εκλέγοντας 3 αντιπροσώπους.
ΕΜΕΙΣ (Διάσπαση ΠΑΣΚΕ): Έλαβε 27 ψήφους, εκλέγοντας 2 αντιπροσώπους.
ΑΤΕ: Έλαβε 21 ψήφους, εκλέγοντας 2 έδρες.
ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ (Διάσπαση ΔΑΚΕ): Έλαβε 14 ψήφους, εκλέγοντας 1 αντιπρόσωπο.
ΡΕΣΑΛΤΟ: Έλαβε 8 ψήφους, 0 αντιπροσώπους.
ΑΡΠΕ: Έλαβε 3 ψήφους, 0 αντιπροσώπους.
ΕΚΕ: Έλαβε 0 ψήφους και 0 αντιπροσώπους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου