Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

«Κοινωνική Οικονομία»


Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, φορέας κοινωνικής οικονομίας είναι κάθε νομικό πρόσωπο που λειτουργεί με βάση τις εξής αρχές:
- Δημοκρατική λειτουργία: «Ένα μέλος μία ψήφος».
- Κανόνες στη διανομή κερδών: Το 35% μοιράζεται στους εργαζόμενους, εκτός αν τα 2/3 της γενικής συνέλευσης αποφασίσουν να κρατήσουν αυτό το ποσοστό για επανεπένδυση στην επιχείρηση ή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
- 10%-30% αποδίδεται για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας.
- 5% αποθεματικό στην επιχείρηση.
- Το υπόλοιπο επενδύεται υποχρεωτικά είτε για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είτε για την επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
- Βάζει κανόνες για το πώς θα πρέπει να λειτουργούν οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, δίνει εργαλεία για την ανάπτυξή τους ως παραγωγικών μονάδων που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αξιοπρεπή εργασία και προάγει την οικονομική μεταξύ τους συνεργασία.
- Απλοποιεί τις διαδικασίες για τη σύσταση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), καθιστώντας το Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ υπηρεσία ΓΕΜΗ. Συνεπώς, μακροπρόθεσμα, θα συστήνονται, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μίας στάσης.
Επίσης, πέραν των γνωστών, μέχρι σήμερα, Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ), εισάγεται ένα νέο νομικό πρόσωπο, ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων (συνεταιριστική σύμπραξη τριών τουλάχιστον φυσικών προσώπων που συνεταιρίζονται, για να βιοποριστούν από την εργασία τους)...news.gr

ΚΚΕ: Εξαιρετικά επικίνδυνη παγίδα η «κοινωνική οικονομία»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου