Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Μαθητεία: "θεσμός – κλειδί για την αύξηση της απασχόλησης" ή καλύτερα τζάμπα παιδική εργασία


του Κ. Μίχαλου (Προέδρου ΕΒΕΑ)
Η ανεργία αποτελεί τη σκληρότερη ίσως έκφραση της οικονομικής κρίσης, που βιώνει η χώρα τα τελευταία έξι χρόνια και ταυτόχρονα συνιστά τη μεγαλύτερη απειλή για την ελληνική κοινωνία. Στα θύματά της δεν περιλαμβάνονται μόνο οι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι που έχασαν τη δουλειά τους, αλλά και οι νέοι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αδιέξοδο στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
Είναι αυτονόητο, στο πλαίσιο αυτό, ότι η αντιμετώπιση της ανεργίας και η στήριξη της απασχόλησης οφείλουν να αποτελέσουν κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση και για τη χώρα. Ο νέος αναπτυξιακός κύκλος της ελληνικής οικονομίας είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από ένα ισχυρό και μετρήσιμο κοινωνικό μέρισμα απασχόλησης, που θα επιτρέψει την ταχύτερη αποκατάσταση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Η δομική αποκλιμάκωση της ανεργίας και η παγίωση ενός υψηλού ρυθμού νέων θέσεων εργασίας πρέπει να είναι βασικός στόχος, έναντι μιας άνευρης και άνεργης οικονομικής μεγέθυνσης – jobless growth – η οποία θα έχει περιορισμένο θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. 
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ανεργία των νέων, η οποία έχει διπλασιαστεί κατά τη διάρκεια της κρίσης, αποκτώντας διαρθρωτικό χαρακτήρα. Ο σχεδιασμός πολιτικών για την αντιμετώπισή της απαιτεί δομικές μεταρρυθμίσεις σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και στο σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού με ενίσχυση του πλαισίου συνεργασίας της Πολιτείας και των φορέων της αγοράς.
Στο πλαίσιο αυτό, είναι κρίσιμης σημασίας η αξιοποίηση του θεσμού της Μαθητείας στα πρότυπα πρακτικών που εφαρμόζονται ήδη με επιτυχία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Μαθητεία είναι ο θεσμός που εδραιώνει, ουσιαστικά, τη δομική σύνδεση της μαθησιακής διαδικασίας και της αγοράς εργασίας. Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά, χρειάζεται ένα πλαίσιο το οποίο θα καθορίζει σαφώς τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών, θα ενσωματώνει τη Μαθητεία στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης στη βάση προτύπων μάθησης και ποιότητας και θα την εφαρμόζει σε επαρκές εύρος κλάδων, ιδιαίτερα όμως σε νέους και καινοτόμους κλάδους με προοπτικές απασχόλησης. Χρειάζεται επίσης, ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα χρηματοδότησης της Μαθητείας, με ενεργό συμμετοχή των εργοδοτών. Κυρίως, όμως, είναι απαραίτητη η δημιουργία μιας ευρύτερης κουλτούρας, η οποία θα ευνοεί τη συνεργασία μεταξύ του δημοσίου, του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα της οικονομίας και θα αναδεικνύει νέες επιλογές σταδιοδρομίας για τους νέους ανθρώπους, ξεφεύγοντας από στερεότυπα του παρελθόντος. 
Η Επιμελητηριακή Κοινότητα έχει αναδείξει επανειλημμένα τη χρησιμότητα του θεσμού της Μαθητείας, κάνοντας παράλληλα μια μεγάλη προσπάθεια για την επέκταση της εφαρμογής του στην Ελλάδα, με μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας από το εξωτερικό. Τα Επιμελητήρια, τα οποία γνωρίζουν όσο κανείς άλλος τις ανάγκες της αγοράς, μπορούν και οφείλουν να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εδραίωση της Μαθητείας, αξιοποιώντας το πανελλαδικό τους δίκτυο για τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με ενεργές θέσεις μαθητείας. Εκπροσωπώντας το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων, τα Επιμελητήρια είναι ο μόνος φορέας που μπορεί να αναλάβει αυτή την ευθύνη με αντικειμενικότητα, διαφάνεια και αξιοπιστία, συμβάλλοντας στην αποφυγή της αποσπασματικότητας ή ακόμα και καταχρηστικών πρακτικών. 
Η Πολιτεία σαφώς αναγνωρίζει τη σημασία του θεσμού, οφείλει ωστόσο να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, αξιοποιώντας έμπρακτα την προσφερόμενη τεχνογνωσία. Η Μαθητεία, στηριγμένη σε κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, αλλά και σε μια νέα, υγιή κουλτούρα ως προς τη σχέση εκπαίδευσης και εργασίας, μπορεί να δώσει μια ανάσα ζωής τόσο στην αγορά, όσο και στην κοινωνία. Ας μη μείνει ανεκμετάλλευτη.
πηγη:parapolitika

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου